Aug 15, 2010

Doa

برای اعظم و علی و همه به امید سلامتی

سایه ای در پس در میکوبد
و توانم حتی کمتر از یک آه است
به محبت شاید
به دعا هم باید
سایه ها را پس زد.
89/4/17

jirjirak

ساز من باز به آواز جیرجیرکی که در حیات، ممتد می خواند
کوک میشود و تنهایی اش را شریک، حال ما سه سازیم که هم آوازیم
تیر 89