Oct 16, 2009

SEE MY BOOKS ONLINE!


You can see my books online.
GO to M Y B O O K in my blog.
Be happy

Oct 8, 2009

2nd BLUE BOOK Exhibition


> گروه کتاب ابی شامل 96 تصویرگر از 27 کشور دنیا
> iran ., Japan Sloveniaو Australiaو Koreaو, Argentina, و Portugal و
> Germanyو Netherlands و Switzerlandو Bulgariaو Estoniaو Polandو
> hungaryو usaو, France , Spain , Italy, turkey, taiwan , Greece,
> Swedish , Tunisiaو,Russia, Croatia , Romania , English
>
> در کروه امسال 2 تصویرگر دارای جایزه بزرگ براتیسلاوا و تعدادی برنده
> جوایز سیب و پلاک براتیسلاوا می با شند .و برخی دیگر کاندید جایزه از
> اندرسن از کشور خود به چشم می خورد .و همه تصویرگران این گروه بخشی از
> نمایشگاه بلونیا در سالهای مختلف بو دند . در این نمایشگاه سعی شده است
> بهترین کارهای تصویرگران دنیا نمایش داده شود . و این کارها پس ازنمایش
> در ایران در ماه اذر در ایتالیا و پس از ان در ژاپن و استراسبورگ و
> اسپانیا به نما یش گذاشته می شود .هدف از نمایش و تشکیل این گروه ارتقای
> سطح تصویرگری در ایران و جهان و دیدن تکنیک و کیفیت کارهای جهانی از
> نزدیک است
> امیدوارم ببینیم شما در نمایشگاه با دستان پر از محبت و با دلی پر از
> صمیمیت و صادقانه
> حسن عام کن